ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม  2562 นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำนวน 4 รายและผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น  8 ราย ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ โดยร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตว์เล็ก บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวงออกให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

S 2555932 S 2555933 S 2555942
S 2555947 S 2555950 S 2555949
S 2555940 S 2555939 S 2555938
S 2555937 S 2555936 S 2555929
S 2555934 S 2555935 S 2555931