วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ที่โรงเรียนบ้านปราสาทตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว สุนัขเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศผู้ 14 สุนัขเพศเมีย 4 ตัว แมวเพศเมีย 13 รวมเป็น 33 ตัว

2. การมอบเวชภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ชุด

3. มอบไก่พื้นเมือง สำหรับบ้านเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่บ้านสกอร์หมู่ 3 ตำบลประทัดบุ จำนวน 1 ชุด (ผู้ 1 เมีย 4) และมอบไก่พื้นเมืองให้แก่บ้านผู้ยากไร้ที่บ้านยางตาราด ตำบลปราสาททนงจำนวน 1 ชุด (ผู้ 1 เมีย 4) โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

37032 37034 37050
36391 36392 36393
36396 37033 37035
37046 37043 37042