วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ วัดอัมพวัน ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

2.บริการเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ อาทิ ยาถ่ายพยาธิโคกระบือ วิตามินบำรุงร่างกายสัตว์ เป็นต้น

3. การมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ แก่นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด จำนวน 1 ชุด

4.มอบไก่พื้นเมือง แก่ผู้ที่ได้รับบ้านเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ครอบครัวของ นายสนิท ไชยสิริ บ้านเลขที่ 132 หมู่ 10 ตำบลกระเบื้องจำนวน 1 ชุด(ผู้ 1 เมีย 4) โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

S 3203089 S 3203091 S 3203092
S 3203093 S 3203094 S 3203095
S 3203097 S 3203099 S 3203100
S 3203102