วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านกันตรง บ้านกันตรง หมู่ที่ 8 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากร และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ อาทิ ยาถ่ายพยาธิโคกระบือ วิตามินบำรุงร่างกายสัตว์ เป็นต้น และมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง จำนวน 1 ชุด โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

1 2 3
5 6 S 4104267
S 4104269 S 4104270 S 4104271
S 4104272 S 4104273 S 4104274
S 4104275 S 4104276 S 4104277