วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวเชด ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านนา หมู่๒ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา ผึ้งผล ปลัดอาวุโสอำเภอบัวเชด เป็นประธานในพิธี โดยมีการไถ่ชีวิตโค จำนวน ๒ ตัว มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรที่ส่งลูกตัวแรกคืน เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๙ ราย และ มอบสัญญายืมเพื่อการผลิต ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕ ราย

IMG 4792 IMG 4799 IMG 4805
IMG 4809 IMG 4814 IMG 4818
IMG 4824 IMG 4826 IMG 4838