วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายจำลอง ผูกดวง มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมดำเนินการออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสวัสดิภาพสัตว์สุนัขและแมว จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

S 10985477 S 10985479 S 10985480
S 10985482 S 10985484 S 10985487
S 10985487 S 10985488 S 10985491
S 10985492 S 11001876 S 11001900