เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 17 อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ.สุรินทร์) ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคล โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวในสัตว์กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ จำนวน  64 ตัว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่วัด หน่วยงานราชการ และประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการ

1 2 3
4 DSC 4297 DSC 4299
DSC 4304 DSC 4306 DSC 4336
DSC 4341 DSC 4343 DSC 4346
DSC 4354 DSC 4409 DSC 4356