วันที่ 22 กรกฎาคม  2563  นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทน และนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ โดยมีนายกิตติ บัวแสงใส สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนสะโนวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลสะโน  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

44276 44277 44278
44279 44280 44281