ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา