นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ออกรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 ในประเด็นมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถ่ายทอดสดจากห้องส่ง สวท.สุรินทร์ ร่วมรายงานข่าวโดย สวท.ศรีสะเกษ และสวท.ร้อยเอ็ด

 

 

28 4 2563