วันที่ 20 เมษายน 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้น.สพ.จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับนายเชษฐา สงวนศิริ ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวเชด สอบสวนโรคและบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรซึ่งเป็นวัดที่เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในแต่ละปีจะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวแสวงบุญ หรือมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ภายใต้การดูแลของพระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุรินทร์ ผลการการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

44393 44410 44474
44514 44520 44549