วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จรูญวิทย์นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมดำเนิน"รายการสนทนาภาษาเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์" ซึ่งออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์โดยชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของโรคลัมปี สกินตามสโลแกนที่ว่า "โรคลัมปี สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดต่อถึงคน"ซึ่งได้ชี้แจงมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคและประกาศเขตโรคระบาดของจังหวัดสุรินทร์

81599 81600 81601
81602 81604