วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมุ่งเน้นควบคุมประชากรสัตว์ด้อยโอกาสที่อยู่ในวัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Cr.รูปภาพ: เทศบาลเมืองสุรินทร์

69737 69738 69739
69740 69741 69742
69743 69744