วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายได้ออกนิเทศและติดตามงานในพื้นอำเภอท่าตูม ดังนี้

1. ฟาร์มกระบือนายสมบัติ กะการดี บ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม เลี้ยงกระบือขุนจำนวน ๕๐  ตัว

2. ฟาร์มโคเนื้อ นายเกียรติศักดิ์ ทรงพระ บ้านปราสาท ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม เลี้ยงโควากิว จำนวน ๖๐ ตัว

โดยมีนายกำชัย หมายจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าตูม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรับการตรวจติดตามงาน พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อชี้แนะในการดำเนินงาน

S 125558797 S 125558795 S 125558798
S 125558799 S 125558800 S 125558801
S 125558802 S 125558806 S 125558808