สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้บริการทดสอบโรควัณโรคในโค และ กระบือ แก่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน TJ9 ฟาร์ม อำเภอรัตนบุรี จำนวน 25 ตัว ซึ่งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ จะมีข้อกำหนดในการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) โรคติดเชื้อ และโรคติดต่อทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจโรคฯ ประจำปีนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า น้ำเชื้อที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานนี้ เป็นน้ำเชื้อที่ดี มีคุณภาพ ปลอดโรคติดต่อ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

S 23314462 S 23314464 S 23314465
S 23314467 S 23314468 S 23314469
S 23314470    

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางสุรินทร์

195533 195534 195535
195536 195537 195538
195539 112588944 10214001410108409 5509436001994019188 n 116568788 10214001409508394 8917344760261093742 n

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 17 อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ.สุรินทร์) ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคล โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสัตว์ใหญ่ (โคและกระบือ) ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้ความรู้การเลี้ยงและการป้องกันโรคในโค-กระบือแก่เกษตรกรที่นำสัตว์มารับบริการ

194595 194596 194597
194598 194599 194600
194600 194601 194602
194603 194604 194612

                  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ ตีทอง ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และประชนชาวสุรินทร์ ในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไตรรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

195582 195583 195584
195585 195586 195587

            วันที่ 22 กรกฎาคม  2563  นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทน และนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ โดยมีนายกิตติ บัวแสงใส สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนสะโนวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลสะโน  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

44276 44277 44278
44279 44280 44281