วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ “Surin Open Up” ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยงานนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน จัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอข้อมูล ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต โชว์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 4 ชนิด (โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง สุกร แพะเนื้อ) และสุดยอดควายไทย ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ท่านประธานได้ประชาสัมพันธ์โครงการ"โคขุน กู้วิกฤตโควิด 19 " ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ๆและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากนั้นได้มอบอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ

96693