วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกตรวจสถานพยาบาลสัตว์อำเภอปราสาทเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

 

 

  9 4

9 5 9 6 9 7