คลิกที่รูปภาพ>>>>501826

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์