วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับบริจาคโคจาก มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านนำ้สร้าง-นางเภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวยโชติ มาหินกอง ปลัดอาวุโสอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีการไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑๖ ตัว และ มอบสัญญายืมเพื่อการผลิต ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

S 50749450 S 50749453 S 50749454
S 50749455 S 50749456 S 50749457
S 50749458 S 50749459 S 50749460
S 50749461 S 50749463 S 50749464