สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ : 171 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์  0-4451-1488, 0-4471-3145 โทรสาร 0-4451-1488

เว็บไซต์ : http://pvlo-sur.dld.go.th/webnew   

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.