วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนายกำชัย  หมายจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าตูม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตูม โดยในช่วงภาคเช้าออกหน่วยบริการและให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน  ณ วัดสระบัวแดง บ้านปอหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และในช่วงภาคบ่ายได้มอบเวชภัณฑ์สัตว์และพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

0 1 2
4 5 6
7 8