วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้แทนพร้อมด้วยนางสาวจันทรา โพธิ์คำ ปศุสัตว์อำเภอชำนิปฏิบัติงานแทนปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565    ณ โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู2503) อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ในงานมีการให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ การผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมว แจกเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้ร่วมงานและมอบเวชภัณฑ์สัตว์แก่ตัวแทนเกษตรกร ซึ่งมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก

482196 482197 482198
482201 482383 482386
482387 482388 482389