พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ช่วยเหลือช้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสุรินทร์

logomain

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์