65017

              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  เป็นประธานในพิธี

 

65022
73640   65015
65017   65018
66174

 ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์