วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ นายอุทัย  ลุนราศรี ปศุสัตว์อำเภอลำดวน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมุ่งเน้นควบคุมประชากรสัตว์ด้อยโอกาสที่อยู่ในวัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

S 19496992 S 19496993 S 19496994
S 19496995 S 19496996 S 19496997
S 19496998 S 19496999 S 19497000