วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายนภดล ดาวกระจ่าง ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และนายสัตวแพทย์สมทัศน์ อย่างสุข ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและเก็บตัวอย่างเลือด (serum) เป็ด ในโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 จากฟาร์มเป็ดที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming management : GFM) ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายจักริน จึงเกียรติสกุล (ตาจองฟาร์ม) หมู่ที่ 12 ตำบลช่างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และ 2) นางสาวธนกร ประภาสัย (เป็ดน้อยร้อยล้านฟาร์ม) หมู่ 1 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

297668 297673 297669
297670 297672 297674