วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์  นะพรรัมย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ สมทัศน์ อย่างสุข ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายเชษฐา สงวนศิริ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด  ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำระบบป้องกันโรคในสุกรแก่กลุ่มเกษตรกรลี้ยงสุกรบ้านจรัส หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้ได้แนะนำให้ทางกลุ่มเกษตรกรเคร่งครัดในระบบป้องกันโรคสุกร จัดสร้างโรงเรือนขายสุกรกลาง มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบุคคล-ยานพาหนะเข้าออกพื้นที่ การเลือกซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์และเคลื่อนย้ายถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ พร้อมได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย

timeline 20210329 182144 timeline 20210329 182147 timeline 20210329 182149
timeline 20210329 182150 timeline 20210329 182152 timeline 20210329 182154
timeline 20210329 182156 timeline 20210329 182157