ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายนภดล ดาวกระจ่าง ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และนายสัตวแพทย์สมทัศน์ อย่างสุข ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและตรวจสุขภาพแพะเนื้อพระราชทานฯ จำนวน 67 ตัว จากเกษตรกรจำนวน 16 ราย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้ความรู้การเลี้ยงแพะ การป้องกันโรค มอบเวชภัณฑ์ และเก็บตัวอย่างเลือด (serum) เพื่อส่งตรวจป้องกันโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ในแพะต่อไป

297748 297749 297753
297750 297751 297752