วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายจรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นางเจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายกิตติ บัวแสงใส สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ นางภัทรียา มาแสวง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บูรณาการร่วมกับโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์พร้อมเวชภัณฑ์และยาถ่ายพยาธิและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้

162083 162076 162097
162096 162098 162099
162102 timeline 20220525 133235 timeline 20220525 133416