วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายจำลองผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ ตามมาตรการสั่งการของกรมปศุสัตว์ในการกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ นายวรพจน์ ตีทองซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(ตลาดนัดโคกระบือ ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลราม เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่าแมลงพาหะและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยได้รับความร่วมมือ

447083 447086 447087
447123 447085 447089