เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดย คณะกรรมการจากส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์มาคัดเลือกอาสาดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่นายสมชาย ไกรเพท อาสา ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท ชึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นขวัญกำลังใจจากทุกภาคส่วน ทั้ง อบต./รพ.สต./วัด/โรงเรียน และอาสาปศุสัตว์พื้นที่ตำบลใกล้เคียง

S 10608644

S 10608645 

  S 10608646

 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

659025

           เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2561 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รักาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 

659023 659024
659026 659028
S 10199042 S 10199046

 

 

          วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกตรวจสถานพยาบาลสัตว์อำเภอปราสาทเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

 

13 10 61 4

                  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 10 61 1
13 10 61 2 13 10 61 3

 

 

 

     1

                            2 3

 

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แก่ประชาชนและผู้สนใจสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ร้าน เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสุรินทร์) ที่ตั้งเลขที่ 141 – 143 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลจำหน่าย 3 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น และอาหารปรุงสุก ซึ่งเปิดให้บริการจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายศักดา  มานะ (รักษาการผู้จัดการสาขาสุรินทร์) โทรศัพท์ 091-119-9412 หรือ 091-120-1943