3168 0

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ตีทอง ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ ในรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่โดยเน้นที่สุนัขและแมวด้อยโอกาสจากวัดและสำนักสงฆ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยมีสุนัขและแมวได้รับวัคซีนและผ่าตัดทำหมันเป็นจำนวนมาก