วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการด้านการควบคุมโรคระบาดสุกร ณ สถานกักกันสัตว์เอกชนเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมให้ข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในพื้นที่ 

107071 107072 107073
107074 107075 107076