วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทนพร้อมด้วยนายวรพจน์ ตีทองปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์โค -กระบือซึ่งสูญเสียจากโรคลัมปี สกิน (lumpy skin) โดยมีนายบุญรวม รุ่งเรือง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสว่างเป็นประธานมอบจำนวน 29 ราย 31 ตัว เป็นเงิน 408,000 บาท ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งส่วนมากมีความยินดีและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

172490 172489
172488 172491