วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.มหัทธนา รับงาม รักษาการฯหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมในในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองบัว ตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ โดยมีนาย เสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

S 125255692 S 125255693 S 125255700
S 125255694 S 125255696 S 125255697
S 125255697 S 125255699 S 125255695