วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์อำเภอจอมพระ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ณ วัดประทุมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้มอบเวชภัณฑ์สัตว์แก่ตัวแทนเกษตรกร ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ การผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมว แจกเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรที่มารับบริการ

S 32759815 S 32759818
S 32759819 S 32759822