messageImage 1661405839625

                     ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารีจะเสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6- 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคารเรียนรวม100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นั้น ซึ่งจะมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว วันละ 50 ตัว โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และปิดรับเมื่อครบตามจำนวนเป้าหมาย

- Link ลงทะเบียนวัน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0Jv07jsQ71Ds0vacAH4vL6Ij1rp5ztT4gffQD8YagJ5TzA/closedform

- Link ลงทะเบียนวัน วันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2565 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM848QIROmdTyPVp99gGwTN39WHvDAux2oPg8W3b4VI9akCQ/closedform

คำชี้แจง:

1) การผ่าตัดทำหมัน สามารถทำได้ในสุนัข-แมว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย สัตว์ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป  และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2) สุนัข-แมวที่จะผ่าตัดทำหมัน จะต้องไม่มีอาการป่วย เช่น ซึม มีไข้ ไม่กินอาหาร อาเจียน ท้องเสีย และเพศเมียต้องไม่อยู่ระหว่างช่วงการเป็นสัด (ผสมพันธุ์) ไม่อยู่ระหว่างการตั้งท้อง

3) สัตว์จะต้องมีประวัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน 1 ปี

4) สุนัข-แมวที่จะผ่าตัดทำหมัน จะต้องงดอาหารและน้ำ 8-12 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมายผ่าตัดทำหมัน

5) เจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียนเข้ารับบริการอีกครั้ง เพื่อรับบัตรคิว โดยแสดงหลักฐานที่ยืนยันตัวเจ้าของสัตว์ เช่น บัตรประชาชน ตามวันและเวลาที่ได้เลือกจองสิทธิ์ไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตามลำดับการลงทะเบียนรับบัตรคิว ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   พิกัดสถานที่  https://goo.gl/maps/MKeE7tGzVJxcE5MJA

*หมายเหตุ:

- การลงทะเบียน Google forms จองสิทธิ์ผ่าตัดทำหมันสัตว์จะลงข้อมูลได้ครั้งละ 1 ตัว หากมีสัตว์หลายตัวสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพิ่มเติมได้

- ผู้ที่นำสุนัข-แมวมารับบริการ กรุณาแต่งกายให้สุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ตลอดการเข้ารับบริการ และต้องได้รับการคัดกรองโรค COVID-19 ณ จุดลงทะเบียนในวันที่เข้ารับบริการ

-ขอพิจารณางดรับกรณีสัตว์กินน้ำหรืออาหารก่อนเข้ารับการผ่าตัด

-ขอพิจารณางดรับสุนัข: พันธุ์เล็ก (ปอมเมอเรเนียน ชิวาวา ชิสุ พุดเดิ้ล เป็นต้น)/ พันธ์หน้าสั้น  (ปั๊ก บูลด็อก อเมริกันบูลลี่ เป็นต้น)/ พันธุ์ใหญ่น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม (โกลเด้น แลบราดอร์ริทรีฟเวอร์  ไซบีเรียนฮัสกี   เซนต์เบอร์นาร์ด  เยอรมันเชเพิร์ด เป็นต้น)

-ขอพิจารณางดรับแมวพันธุ์จากต่างประเทศ (เปอร์เซีย เอ็กซ์โซติกช็อตแฮร์ สกอตติชโฟลด์ เป็นต้น)

-หากไม่มารับบริการในวันและเวลาที่กำหนด (07.00 - 09.00 น.) จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

..........................................................................

ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-713145