วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นำโดยนายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายนครชัย จันทพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอปราสาท ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาและแจกเวชภัณฑ์สัตว์ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นฯประธานในพิธี

567771 567772 567773
567773 567775 567776