วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์ประยูร พรมไธสง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล บริการสุขภาพช้างและควบคุมช้างอาละวาด ของงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น2 ปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์คชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ และ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบหมายภารกิจ และกำชับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย

222558 222543 222548
222556 222559 222555