วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายประยูร พรมไธสง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งภายในงานมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

568707 568708
568709 568710