วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน เป็นประธานในพิธี

569767 569765
569473 569585