วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์  นะพรรัมย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ สมทัศน์ อย่างสุข ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายเชษฐา สงวนศิริ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด  ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำระบบป้องกันโรคในสุกรแก่กลุ่มเกษตรกรลี้ยงสุกรบ้านจรัส หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้ได้แนะนำให้ทางกลุ่มเกษตรกรเคร่งครัดในระบบป้องกันโรคสุกร จัดสร้างโรงเรือนขายสุกรกลาง มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบุคคล-ยานพาหนะเข้าออกพื้นที่ การเลือกซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์และเคลื่อนย้ายถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ พร้อมได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย

timeline 20210329 182144 timeline 20210329 182147 timeline 20210329 182149
timeline 20210329 182150 timeline 20210329 182152 timeline 20210329 182154
timeline 20210329 182156 timeline 20210329 182157  

                ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายนภดล ดาวกระจ่าง ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และนายสัตวแพทย์สมทัศน์ อย่างสุข ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและตรวจสุขภาพแพะเนื้อพระราชทานฯ จำนวน 67 ตัว จากเกษตรกรจำนวน 16 ราย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้ความรู้การเลี้ยงแพะ การป้องกันโรค มอบเวชภัณฑ์ และเก็บตัวอย่างเลือด (serum) เพื่อส่งตรวจป้องกันโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ในแพะต่อไป

297748 297749 297753
297750 297751 297752

           วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ นายอุทัย  ลุนราศรี ปศุสัตว์อำเภอลำดวน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมุ่งเน้นควบคุมประชากรสัตว์ด้อยโอกาสที่อยู่ในวัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

S 19496992 S 19496993 S 19496994
S 19496995 S 19496996 S 19496997
S 19496998 S 19496999 S 19497000

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายนภดล ดาวกระจ่าง ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และนายสัตวแพทย์สมทัศน์ อย่างสุข ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและเก็บตัวอย่างเลือด (serum) เป็ด ในโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 จากฟาร์มเป็ดที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming management : GFM) ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายจักริน จึงเกียรติสกุล (ตาจองฟาร์ม) หมู่ที่ 12 ตำบลช่างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และ 2) นางสาวธนกร ประภาสัย (เป็ดน้อยร้อยล้านฟาร์ม) หมู่ 1 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

297668 297673 297669
297670 297672 297674

              วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ เป็นผู้แทนพร้อมด้วยนายกำชัย  หมายจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสนมนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสนมร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน  โดยในงานมีการให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ การผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมว การทําวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  มอบเวชภัณฑ์สัตว์และพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร บ้านผู้ยากไร้

18464 18465 18466
18467 18468 18469
18470 18471 18472